Logo Website

Chi Stereochilus Lindley 1858

20/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Stereochilus bicuspidatus (Hook. f.) King & Pantl. 1898

Tên đồng nghĩaCleisostoma aspersum (Rchb. f.) Garay 1972; Sarcanthus bicuspidatus (Hook. f.) J.J. Sm.1912; Sarcanthus khasiaensis Tang & F.T.Wang 1951.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ lá dầy và cứng. Chùm hoa 1-2 chiếc dài 15-20 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước hoa 1 cm, hoa nở vào Xuân-Hè.

Phân bố: Bhutan, Ấn Độ, Nepal, đông Himalayas, Sikkim, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam

2. Stereochilus brevirachis Christenson 1998

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-6 chiếc xanh thẫm. Chùm hoa dài 4-5 cm, hoa 4-5 chiếc, kích thước hoa 1 cm, nở vào cuối Xuân, đầu Hè. 

Phân bố: Tây Nguyên, Lâm Đồng.

3. Stereochilus dalatensis (Guillaumin) Garay 1972

Tên đồng nghĩaSarcanthus crassifolius Rolfe ex Downie 1925; *Sarcanthus dalatensis Guillaumin 1955.

Tên Việt Nam: Trội thiệt Đà Lạt (PHH), Môi cứng Đà Lạt (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 10 cm, lá 10-12 chiếc mầu xanh thẫm. Chùm hoa dài 10 cm, hoa 8-15 chiếc, kích thước hoa 1 cm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng.

4. Stereochilus erinaceus (Rchb.f.) Garay 1972

Tên đồng nghĩaSarcanthus erinaceus Rchb., 1864;  Sarcanthus stowellianus Bateman, 1867.

Mô t: Phong lan thân ngắn, lá mọc 2 bên, chùm hoa dài 7-15 cm, kích thước hoa 8 mm, nở vào cuối Xuân.

Phân bố: Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Tiến Hiệp và Leonid Averyanov tìm thấy tại Lạc Sơn, Hòa Bình vào ngày 25-3-11.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam