Logo Website

Chi Taeniophyllum Blume 1825

21/03/2020
Trên thế giới có khoảng 200 loài, Việt Nam có 7 loài.

1. Taeniophyllum daroussinii Tixier & Guillaumin (1964) 

Tên Việt Nam: Đại diệp Daroussin (PHH), Căn diệp Xuân lộc (TH).

Mô tả: Phong lan không thân, không lá, chỉ có rễ dài 5 cm, rộng 3 mm. Hoa 2-3 chiếc, mầu vàng xám.

Phân bố: Xuân Lộc.

2. Taeniophyllum fasciculatum Aver. (1988) 

Tên Việt Nam: Đại diệp bó (PHH), Căn diệp bó (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ không thân, không lá, rễ nhiều và dài 10 cm. Chùm hoa 2-3 chiếc mầu trắng.

Phân bố: Tây Nguyên.

3. Taeniophyllum glandulosum Blume 1825

Tên đồng nghĩaTaeniophyllum chitouensis S.S. Ying 1992; Taeniophyllum khasianum J. Joseph & Yogan. 1967; Taeniophyllum sciaphilum Schltr. 1911; Taeniophyllum tjibodasanum J.J. Sm. 1931.

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân không lá, rễ dẹp. Chùm hoa vài chiếc, cao 1,5-5  cm, hoa 1-2 chiếc, kích thước hoa 5 mm, nở vào mùa Xuân-H.è

Phân bố: Lâm Đồng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

4. Taeniophyllum minimum Guillaumin 1961

Tên đồng nghĩaTaeniophyllum perpusillum Guillaumin & Tixier.

Tên Việt Nam: Đại diệp bó (PHH), Căn diệp nhỏ (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá, rễ dẹt và dài hơn 3  cm. Cuống hoa lên thẳng cao 2 cm, hoa đơn độc mầu vàng cam, môi trắng hơi vàng. 

Phân bố: Lâm Đồng, Ninh Hải, Ninh Thuận.

5. Taeniophyllum obtusum Blume 1825

Tên đồng nghĩaTaeniophyllum serrula Hook. f. 1890; Taeniophyllum vietnamense Tixier &

Guillaumin 1962; Taeniophyllum zollingeri Rchb. f. 1857.

Tên Việt Nam: Căn diệp tù (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá, rễ dẹt và dài, cuống hoa cao 1 cm, hoa kích thước 5-6 mm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Đồng Nai, Nam Cát Tiên, Sông Bé.

6. Taeniophyllum pahangense Carr. (1932)

Tên Việt Nam: Căn diệp Tây Nguyên (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá, hoa đơn độc, cuống cao 2 cm, hoa kích thước 1 cm, không mở rộng.

Phân bố: Kon Plông, Kon Tum, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

7. Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod 1995

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá. Rễ dẹp, dài 8-10 cm. Cuống hoa cao 2 cm, hoa đơn độc, kích thước 4-5 mm, nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam