Logo Website

Chi Thecostele Rchb.f. 1857

24/03/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài, loài này có ở tại Việt Nam.

1. Thecostele alata (Roxb.) Parish & Rchb. f. 1874

Tên đồng nghĩaCollabium annamense Gagnep. 1950; Collabium wrayi Hook. f. 1890; *Cymbidium alatum Roxb. 1832; Pholidota elmeri Ames 1912; Thecostele elmeri (Ames) Ames 1952; Thecostele maculosa Ridl. 1893; Thecostele poilaneiGagnep. 1931; Thecostele wrayi (Hook. f.) Rolfe 1912.

Tên Việt Nam: Bào trục cánh (PHH), Lan củ chén (TH).

Mô tả: Phong lan, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 15-50 cm, hoa 20-40 chiếc, kích thước hoa 1,25 cm, mau tàn nhưng nở liên tục vào suốt mùa Xuân.

Phân bố: Phú Lộc, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, Lộc Ninh, Sông Bé.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam