Logo Website

Chi Thelasis Blume. 1825

24/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 3 loài.

1Thelasis khasiana J.D.Hooker 1890.

Tên đồng nghĩaThelasis pygmaea (Griffith) Blume var. khasiana (J. D. Hooker) Schlechter.

Tên Việt Nam: Lan củ dẹt (TH).

Mô tả: Phong lan, củ tròn lá 1-2 chiếc dài 9-12 cm, rộng 1,2-1,5 cm. Chùm hoa mọc từ gốc, cao 16-19 cm, hoa mầu vàng xanh, trên 20 chiếc, kích thước hoa 3 mm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Quản Bạ, Đồng Văn, Hà Giang.

2Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. 1905

Tên đồng nghĩaThelasis carinata Rchb.f. 1857; Thelasis contracta Blume 1856; Thelasis decurva Hook. f. 1890.

Tên đồng nghĩa: Củ dẹt nhọn (TH).

Mô tả: Phong lan củ dẹt, lá 1-2 chiếc. Chùm hoa cao 15 cm , lên thẳng nhưng ngọn cong xuống, hoa 10-12 chiếc, kích thước hoa 2 mm, nở vào mùa Đông. 

Phân bố: Đồng Nai, Kiên Giang, Phú Quốc.   

3Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. 1859

Tên đồng nghĩaThelasis amboinensis (J.J. Sm.) J.J. Sm. 1914; Thelasis clausa Fukuy. 1935; Thelasis elongata Blume 1856; Thelasis elongata var. amboinensis J.J. Sm. 1905; Thelasis hongkongensis Rolfe 1896.

Tên Việt Nam: Củ dẹt lùn (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ dẹt. Lá 1-3 chiếc một to, một hay 2 nhỏ hơn, chùm hoa cao 10-12 cm, kích thước hoa 1,7 mm, nở 3-4 chiếc một lúc và dần dần vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Trùng Khánh, Cao Bằng, Nho Quan, Ninh Bình, Phan Rang, Tây Nguyên, Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam