Logo Website

Chi Trias Lindley 1830

24/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt nam có 3 loài.

1Trias disciflora (Rolfe) Rolfe 1896

Tên đồng nghĩaBulbophyllum disciflorum Rolfe 1895.

Tên Việt Nam: Ba lan hoa đĩa (PHH), Lan ba góc đĩa (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình tròn, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc to 3 cm, mọc từ đáy củ, cuống ngắn, nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Lộc Ninh, Sông Bé, Tây Nguyên.

2Trias nasuta (Rchb.f) Stapf. 1928

Tên đồng nghĩaBulbophyllum nasutum Rchb. f.; Phyllorchis nasuta (Rchb. f.) Kuntze 1891;

Trias vitrina Rolfe 1895.

Tên Việt Nam: Ba lan mũi PHH), Ba góc nhọn (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ mọc sát nhau, lá 1 chiếc, kích thước hoa 3 cm, nở vào mùa Thu-Đông. 

Phân bố: Sa Thầy, Kon Tum, Tân Biên, Tây Ninh, Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai.

3Trias nummularia Aver. & Averyanova 2006

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ mọc sát nhau, lá một chiếc hoa đơn dộc, kích thước hoa 3 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Hương Hóa, Quảng Trị.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam