Logo Website

Chi Trichoglottis Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giói có 65 loài, Việt Nam có 6 loài.

1Trichoglottis cirrhifera Teijsm. & Binn. 1853

Tên đồng nghĩaSaccolabium pantlingii Ridl. 1907; Saccolabium peperomioides Kraenzl 1901; Trichoglottis tenuicaulis(King & Pantl.) J.J.Sm. 1912.

Tên Việt Nam: Mao thiệt roi (PHH), Lưỡi tóc (TH).

Mô tả: Phong lan, thân buông rũ, dài 30-40 cm, kích thước hoa 1,15-1,5 cm, 1-2 chiếc, mọc ở các đốt vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng.

2Trichoglottis lanceolaria Blume 1825

Tên đồng nghĩaSaccolabium tridentatum Guillaumin 1964.

Tên Việt Nam: Mao thiệt thon (PHH), Lưỡi tóc giáo (TH).

Mô tả: Phong lan, thân buông rũ dài 20-30 cm, chùm hoa mọc gần ngọn 3-4 chiếc, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lâm Đồng.

3Trichoglottis retusa Blume 1825

Tên Việt Nam: Mao thiệt tà (PHH), Lưỡi tóc lông (TH).

Mô tả: Phong lan, thân leo dài hơn 1 m. Kích thước hoa 1 cm, mọc ở các đốt, 1-3 chiếc mọc, thơm mùi chanh, nở vào mùa Đông.

Phân bố: Nha Trang, Lâm Đồng, Đồng Nai.

4Trichoglottis seidenfadenii Aver. 1988

Tên đồng nghĩaTrichoglottis tomentosa Seidenf. 1988.

Tên Việt Nam: Mao thiệt Seidenfaden (PHH), Lưỡi tóc lông (TH).

Mô tả: Phong lan, thân dài 70-80 cm, nhiều rễ phụ. Hoa đơn độc, kích thước hoa 2-3 cm, mọc ở các đốt vào mùa Hè.

Phân bố: Nha Trang, Lâm Đồng, Đồng Nai, Côn Đảo.

5. Trichoglottis triflora (Guillaumin) Garay & Seidenfadden 1972 

Tên đồng nghĩaSaccolabium triflorum Guillaumin 1956.

Tên Việt Nam: Mao thiệt 3 hoa (PHH) Lưỡi tóc 3 hoa (TH)

Mô tả: Phong lan, thân mọc thẳng cao 10-15 cm, lá 6-7 chiếc. Hoa 2-5 chiếc, kích thước hoa 5 mm, nở vào cuối mùa Hè.

Phân bố: Di Linh, Bảo Lộc.

6Trichoglottis lorata (Rolfe ex Downie) Schuit. 2007

Tên đồng nghĩaAscochilus loratus Rolfe ex Downie 1925; Pteroceras loratum (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand 1963; Staurochilus loratus (Rolfe ex Downie) Seidenf. 1988.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan cao 20-30 cm. Hoa mọc nhiều chùm, dài 10-15 cm, hoa 6-12 chiếc, kích thước hoa 8 mm nở vào đầu mùa Xuân.

Phân bố: Thái Lan, Lào và Hải Nam Trung Quốc. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam