Logo Website

Chi Uncifera Lindl. 1858

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Uncifera dalatensis (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand 1965

Tên đồng nghĩaSaccolabium dalatense Guillaumin 1960

Tên Việt Nam: Móng Đà Lạt (PHH), Hàm cọp Đà Lạt (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân cao 10-15 cm, là 5-6 chiếc, dài 20-25 cm. Chùm hoa rũ xuống dài khoảng 20 cm, hoa 15-20 chiếc nở vào mùa Thu.

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.

2. Uncifera lancifolia (King & Pantl.) Schltr. 1914

Tên đồng nghĩaSaccolabium lancifolium King & Pantl. 1896.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân buông thõng chùm hoa dài 5-10 cm, hoa mọc dầy 15-30 chiếc nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Hoàng Liên Sơn, Lào Cai.

3. Uncifera obtusifolia Lindl. 1858

Tên đồng nghĩaGastrochilus obtusifolius (Lindl.) Kuntze 1891; Gastrochilus obtusifolius (Lindl.) A.S.Rao & S.F.Mukerjee 1973; Saccolabium obtusifolium (Lindl.) Hook.f. 1890; Uncifera heteroglossa Rchb.f. 1878.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân đơn, cao 20-30 cm, lá dài 10-120 cm, ngang 2-3 cm, chùm hoa buông thõng dài 10-15 cm, hoa 15-25 chiếc, kích thước hoa 2-3 cm, mầu vàng nở vào mùa Thu.

Phân bố: Lê Hoàng Hải, Lê Trọng Châu, Vũ Định An, Nghiêm Xuân Sơn tìm thấy ở Lâm Đồng năm 2015.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam