Logo Website

Chi Vanilla Miller 1754

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 4 loài.

1Vanilla albida Blume 1823

Tên Việt Nam: Vani trắng (PHH, TH).

Mô tả: Địa lan leo dài tới 70-80 cm. Chùm hoa ngắn 2-3 cm, hoa 6-12 chiếc, kích thước hoa  7,5 cm nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Nha Trang, Đà Lạt.

2Vanilla aphylla Blume 1852

Tên đồng nghĩaVanilla parishii Rchb.f. 1878.

Tên Việt Nam: Vani không lá (PHH, TH).

Mô tả: Phong lan thân dài 2-3 m, lá chỉ là nhưng mấu nhỏ hình tam giác ở các đốt. Hoa mọc 3-4 chiếc, kích thước hoa 3 cm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Khánh Hòa, Nịnh Thuận, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đòng Nai, Phú Quốc.

3Vanilla atropogon Schuiteman, Averyanov, Rybkova 2013          

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan hay thạch lan thân dài tới 15 m. Thân to 5-9 mm, có những đốt dài 3,5-9,5 cm. Kích thước rễ 1,5 mm, lá dài 12-17 cm, rộng 4,2-4,7 cm, lá ở gần ngọn lá nhỏ hơn. Chùm hoa dài 10-15 cm có từ 10-23 hoa nở dần dần, kíchthước hoa 4,5 cm, có mùi hôi. Hoa nở vào tháng 1 cho tới tháng 5. Cây mọc trên cao độ 180-300 m so với mực nước biển,gần giòng suối, nhưng rất hiếm.

Phân bố: Hòn Bà, Nha Trang do Đinh Quang Diệp, Trần Hợp, Trần Giỏi tìm thấy năm 2012.

4Vanilla siamensis Rolfe ex Downie 1925 

Tên đồng nghĩaVanilla pierrei Gagnep. 1931

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Đia lan hay phong lan, thân leo, dài 2-3 m, hoa 2-3 mọc từng chùm ở các đốt, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam