Logo Website

Chi Vietorchis Aver. & Averyanova 2003

24/03/2020
Trên thế giới có 2 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

1Vietorchis aurea Aver. & Averyanova 2003

Tên Việt Nam: Lan Việt vàng.

Mô tả: Lan hoại sinh, mọc trên lớp đất mùn, không lá cao 10-20 cm, hoa 2-3 chiếc, kích thước  khoảng 2 cm nở vào tháng 3-4.

Phân bố: M. V. Xinh tìm thấy vào tháng 5-2003 tại Cúc Phương, Ninh Bình.

2Vietorchis furcata Aver. et Nuraliev 2013

Mô tả: Địa lan thân cao 3-7 cm hoa 1-3 chiếc, kích thước ngang 1,5-2 cm, nở vào tháng 3-4. Rất hiếm.

Phân bố: Núi Chu Yang Sin, Đắk Lắk.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam