Logo Website

Chi Vrydagzynea Blume 1858

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Vrydagzynea albida (Blume) Blume 1858

Tên đồng nghĩaHetaeria albida Blume 1825; Vrydagzynea albida var. flavescens J. J. Sm. 1905; Vrydagzynea viridiflora Hook. f. 1890.

Tên Việt Nam: Huệ đá trắng (PHH), Lan lá táo trắng (TH).

Mô tả: Địa lan cao 20-30 cm, lá 6-8 chiếc. Chùm hoa cao 5-6 cm, hoa 20 chiếc có lông măng, kích thước hoa 1 cm, nở vài chiếc một lúc vào mùa Xuân.

Phân bố: Đà Bắc, Hòa Bình, Văn Bản, Lào Cai, Na Hang, Tuyên Quang, Bố Trạch, Quảng Bình.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam