Logo Website

Thực vật

Các thông tin về tên khoa học, phân bố, tình trạng bảo tồn, công dụng của cây rừng Việt Nam

QUẦN DIỆP RẮN

16/08/2021
Quần diệp rắn có tên khoa học: Rinorea anguifera (Lour.) Kuntze. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Nông.

CHÈ CÁM

15/08/2021
Chè cám có tên khoa học: Camellia furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart. Phân bố: Lâm Đồng.

CHÈ BẠC

14/08/2021
Chè bạc có tên khoa học: Camellia dormoyana (Pierre ex Laness.) Sealy. Công dụng: Lá nấu nước uống. Trồng làm cảnh.

CHÈ HOA ĐỎ CÁT TIÊN

10/08/2021
Chè hoa đỏ cát tiên có tên khoa học: Camellia cattienensis Orel. Công dụng: Trồng làm cảnh

BỔ BÉO

07/08/2021
Bổ béo tên khoa học: Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer. Công dụng: Rễ dùng làm thuốc

VĨ HÙNG

06/08/2021
Vĩ hùng có tên khoa học: Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleum. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng.

BÁ BỆNH

05/08/2021
Bá bệnh có Tên khoa học: Eurycoma longifolia Jack. Công dụng: Tăng cường sức khỏe tình dục, cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, trị sốt rét,...

THANH THẤT

04/08/2021
Thanh thất có tên khoa học: Ailanthus triphysa (Dennst.) Alst. Công dụng: Gỗ được dùng làm diêm. Cây cho gôm dùng làm hương. Vỏ làm thuốc.

CHÔM CHÔM HẬU GIANG

03/08/2021
Chôm chôm hậu giang có tên khoa học: Nephelium cuspidatum Blume var. bassacense (Pierre) Leenh.Công dụng: Gỗ dùng làm nhà, đóng đồ dùng gia đình....

GIÓ KHƠI LÁ RỘNG

02/08/2021
Gió khơi lá rộng có tên khoa học: Lepisanthes amplifolia (Pierre) Leenh. Phân bố: Đồng Nai, Bình Phước, Đắc Nông, Lâm Đồng.