Logo Website

Đông y

Giao tiếp có hiệu quả; chẩn đoán, dự phòng, điều trị và duy trì sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục.

Thiên Can và Địa chi trong Đông y

24/12/2020
Thiên can là một quy luật tương ứng giữa sự vận động của vũ trụ và biến đổi sinh học trong cơ thể con người. Địa chi là một quy luật tương ứng giữa...

Học thuyết Ngũ hành: Khái niệm cơ bản và Vận dụng lâm sàng

23/12/2020
Thời cổ, triết học cho rằng Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy là vật chất cơ bản cấu thành vũ trụ, chúng có những đặc tính nhất định. Trong vũ trụ có...