Logo Website

Đông y

Giao tiếp có hiệu quả; chẩn đoán, dự phòng, điều trị và duy trì sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục.

PHÂN TÍCH BỆNH ÁN CỦA LÝ ĐÔNG VIÊN

28/02/2021
Đông Viên luận bệnh đều dựa theo Nội kinh thiết thực rành mạch; đều phát huy được cái lẽ "sở dĩ nhiên” dùng thuốc cũng dựa theo Nội kinh, lấy khí...

HỌC THUẬT CỦA ĐÔNG VIÊN - ĐAN KHÊ

27/02/2021
Lý Đông Viên, Chu Đan Khê là hai danh y đời trước. Một nhà chuyên về bổ dương, một nhà chuyên về bổ âm, mở ra cho y giới đời sau hai pháp môn lớn....