Logo Website

KINH NGHIỆM BỆNH TIÊU KHÁT

16/03/2021

ĐIỀU 155. VỀ BỆNH TIÊU KHÁT 

Chữa bệnh "tiêu khát" phần nhiều dùng lương dược (thuốc mát). Nhưng xem Tôn Văn Viên chữa tiêu khát, tiểu tiện trong và nhiều, lại vị ngọt, mạch Tế Sác, dùng bài Thận Khí hoàn gia thêm Quế tâm, Ngũ vị, Lộc giác giao, Ích trí nhân mà khỏi. Lục Dưỡng Tư chữa tiêu khát, ưa uống nước nóng, không uống được nước nguội, đại tiện bí, tiểu tiện rất nhiều, đêm đi 7, 8 lần, mạch Phù, án nặng thì Sác Đại và Hư, trọng án càng vô lực. Dùng bài Bát vị hoàn gia Ích trí nhân, đun nước Nhân sâm hòa với hồ, viên cho uống mà khỏi. Phương pháp của họ Lục chữa là theo trong Kim Quí, chữa hỏa hư không hóa được thủy, uống bao nhiêu lại đái ra bấy nhiêu. Phàm gặp chứng khát mà đi tiểu nhiều, nên hợp cả mạch và chứng để nhận xét rồi dùng phương pháp này để điều trị, đều có công hiệu.

Nguồn trích: CHƯƠNG IX: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990