Logo Website

NÊN VÀ KHÔNG NÊN DÙNG HOÀNG CẦM TRONG AN THAI

16/04/2021

ĐIỀU 186. NÊN VÀ KHÔNG NÊN DÙNG HOÀNG CẦM TRONG AN THAI 

Người xưa có câu: "Hoàng cầm là một vị thuốc an thai rất hay". Khi lâm sàng, nếu nhận thấy đúng là thai nhiệt, thai khí không yên, huyết ra nhỏ giọt, lưỡi tía đỏ, miệng đắng, mạch Sác, đi tiểu nước tiểu cũng thấy nóng. thì dùng Hoàng cầm rất hay. Nếu nhận thấy chỉ có thai không yên, không chuyên hẳn là nhiệt như những trường hợp huyết hư sức yếu, Tỳ Thận hư hàn hoặc người béo nhiều thấp, hoặc vì làm việc quá sức mà động thai. thì Hoàng cầm lại không nên dùng. Vì vậy khi lâm sàng cần phải biện chứng cho đúng. 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990