Logo Website

SỬ DỤNG VỊ CHI TỬ

11/04/2021

ĐIỀU 183. SỬ DỤNG VỊ CHI TỬ 

Trong Bản thảo chép về vị Chi tử, về phần công năng ghi: "dùng sống thì tả hỏa, sao đen thì chỉ huyết.". Trong Lâm chứng chỉ nam chữa các bệnh ngoại cảm, phần nhiều dùng Sơn chi sao đen. Hoàng Thái Am nói: đời nay người ta dùng Sơn chi, phần nhiều sao, ít có người dùng sống. Tôi xét: bài Chi tử xị thang của Trọng Cảnh, ở dưới có chua: "Nếu bệnh nhân trước thường đi ỉa lỏng, cấm không được dùng.” Đó là bởi tránh cái tính khổ hàn của nó. Nhưng nếu sao cháy đen thì tính hàn giảm đi, vô luận bệnh nhân trước có ỉa lỏng hay không, đều dùng được cả. Có lẽ vì thế mà người ta ít dùng sống chăng? 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990