Logo Website

VẬN DỤNG TIỂU SÀI HỒ THANG

24/04/2021

ĐIỀU 200. VẬN DỤNG TIỂU SÀI HỒ THANG 

Trong bài Tiểu sài hồ thang dùng vị Nhân sâm là có ý muốn "phù chính đạt tà". Về phương pháp gia giảm, riêng hai vị Sài hồ, Cam thảo không hề thay đổi, còn các vị khác đều có thêm bớt thay đổi. Xem đó ta biết rằng: chỉ 2 vị đó mới là chủ dược của bài Tiểu sài. Người đời nay dùng bài Tiểu sài mà không thấy công hiệu, phần nhiều không hiểu rõ cái ý nghĩa quân thần của bài đó. Trọng Cảnh dùng Sài hồ 8 lạng, mà Hoàng cầm chỉ dùng 3 lạng. Người đời nay dùng bài Tiểu sài hồ: Sài hồ chỉ dùng 1,2đ.c mà Hoàng cầm lại dùng đến 3 - 4 đc, thật là quân thần lộn ngược, còn mong kết quả được sao? Như vậy, có phải là lỗi của bài Tiểu sài đâu, chỉ vì dùng sai ý nghĩa của bài Tiểu sài đó thôi! 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990