Logo Website

DÙNG HOÀNG CẦM TRONG AN THAI

14/04/2021

ĐIỀU 185. DÙNG HOÀNG CẦM TRONG AN THAI 

Có thuyết nói: "Hoàng cầm có tác dụng an thai". Nhưng nếu đích xác là thai nhiệt, thai khí không yên, phát sinh các chứng thai lậu (đương thai mà ra huyết), lưỡi đỏ tía, miệng đắng, mạch Sác, đái ra nóng thì dùng nó là đúng và hay. Nhưng thai khí không yên, không chuyên thuộc về nhiệt. Thí dụ người huyết hư thể nhiệt, Tỳ Thận hư hàn, người béo nhiều thấp, hoặc vác nặng, vịn cao, v.v... thường cũng gây nên chứng thai động không yên. Trường hợp đó không thể dùng được Hoàng cầm nữa. Do đó, khi lâm sàng, ta nên lấy biện chứng làm chủ. 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990