Logo Website

CÔNG NĂNG CỦA VỊ KỶ TỬ

07/04/2021

ĐIỀU 179. CÔNG NĂNG CỦA VỊ KỶ TỬ 

Có người nói: Câu kỷ tử không chữa được bệnh di tinh. Đó là chỉ nói không chữa được khi bệnh mới phát sinh. Bởi bệnh di tinh khi mới phát sinh, phần nhiều thuộc về hỏa. Mà Câu kỷ có tác dụng bổ ích tinh khí, giúp mạnh dương sự, nên mới không nên dùng. Nếu bị bệnh đã lâu ngày, thì đã thuộc về dương hư rồi, giai đoạn này Câu kỷ lại là yếu dược. Vì vậy, những bài Ích trí thang, Câu kỷ hoàn, Bá tử nhân hoàn, Cửu long đan, Cố bản tỏa tinh hoàn v.v... ở trong Chuẩn thằng loại phương đều dùng Kỷ tử. Lại như Lục Định Phó cũng nói: "Trong các Bản thảo, có bộ nói là tính "cam bình”, có bộ nói là tính "khổ hàn", có bộ nói là tính hơi ôn, nhưng chưa có bộ nào phân tích được rành mạch. Duy có bộ Bản thảo Phùng Nguyên của Trương Thạch Ngoan nói vị ngọt, sắc đỏ, thì tính ôn là rất đúng. Có khi nào vị đã ngọt, sắc đã đỏ, tính chất béo mập như thế mà tính lại hàn bao giờ. Thuyết đó có phần tinh xác hơn cà các bộ khác.” Lời của Định Phố là dựa vào thực tế mà nói, không phải quá đáng. Vậy mà tôi xem trong Y án của Diệp Hương Nham chữa di tinh thuộc loại hư chứng, tuy có dùng Kỷ tử mà lại sao, hình như cho là hàn, không hiểu vì sao? Nhưng tôi đã có lần dùng bài Dương hòa thang chữa bệnh Âm đản, vì thiếu Thục địa, dùng 5 đc. Kỷ tử để thay ngay đêm hôm uống thuốc, bệnh nhân bị di tinh (đã hơn một năm bệnh nhân chưa từng phát sinh chứng ấy bao giờ). Xem vậy thì Kỷ tử đích là tính ôn, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990