Logo Website

DÙNG THUỐC NHIỆT ĐỂ BỔ

25/03/2021

ĐIỀU 164. DÙNG THUỐC NHIỆT ĐỂ BỔ 

Ở ta có cái tập quán hay dùng cao loại nhiệt bổ dược, như Quế, Phụ, Cao lộc v.v... Nhất là những người tuổi già, thuộc hạng tư sản lại càng ham dùng, vì nó có cái tác dụng "tráng dương", đã "no cơm" lại muốn "ấm cật", nên thấy có người dùng tới quanh năm, không hề gián đoạn. Có biết đâu rằng những người tuổi già, phần nhiều "chân âm kém sút, nếu cứ uống nhiều các loại thuốc đó, tất sẽ đi đến tình trạng" dịch khô, thủy kiệt" muốn sống lâu lại thành chết sớm. Thật đáng buồn! 

Nguồn trích: CHƯƠNG IX: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990