Logo Website

TỲ HƯ NGOẠI CẢM KHÓ TRỊ

31/03/2021

ĐIỀU 172. TỲ HƯ NGOẠI CẢM KHÓ TRỊ 

Phàm bệnh ngoại cảm lục dâm, nếu bệnh nhân vốn có bệnh Tỳ hư, rất khó chữa, hoặc vốn có bệnh Thận hư, càng khó chữa hơn. Bởi ngoại cảm tà khí, phần nhiều phải dùng các phương pháp hãn, hạ, thanh, tiết mới giải được. Nếu bệnh nhân lại bệnh Tỳ hư: như Tỳ dương hư thì biểu không thể làm cho ra mồ hôi, Tỳ âm hư thì lý không thể chịu được công hạ. Hoặc cố làm cho có hãn, thì dương khí sẽ theo hãn mà thoát, hoặc cố làm cho hạ, thì âm khí cũng sẽ theo hạ mà thoát. Hoặc chỉ đơn thuần dùng phương pháp "thanh tiết”, trung khí cũng không đủ sức duy trì, thuốc càng mát bao nhiêu, tà khí lại càng bị ngăn cản bấy nhiêu. Tỳ khí không thăng lên được, thường sinh ra các chứng bụng đầy, ỉa chảy, khí lực giảm sút, tinh thần uể oải. Rồi dần đi tới tình trạng tự hãn mà chết. Nếu bệnh nhân kiêm có bệnh Thận hư, lại phải nhận rõ là âm hư hay dương hư. Nếu là dương hư, thì sau khi dùng qua các phương pháp "hãn, hạ, thanh, lợi" các chứng "thoát, tuyệt" sẽ tức thời xuất hiện, hoặc âm hư, sau khi dùng phương pháp "hãn, hạ, ôn, tán" thì các chứng "khô kiệt" cũng tức thời xuất hiện. Đó tức là trường hợp "tà chưa đi mà chính đã thoát". Y giả đối với bệnh trạng đó, nếu không chẩn sát luôn, e có lúc không kịp trở tay. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IX: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990