Logo Website

THUỐC TA CHỮA ĐAU HỌNG

20/03/2021

ĐIỀU 158. THUỐC TA CHỮA ĐAU HỌNG

Chữa Hầu tý bằng thuốc nam cũng rất tài. Ở nhà tôi có một cây tên là Hoàng Lực, tôi xin được từ Phú Thọ mang về trồng. Tên Hoàng Lực cũng là đanh từ địa phương của Phú Thọ. Chắc ở địa phương khác còn có tên khác. Điểm này cần có sự điều tra rộng khắp mới chứng minh được đầy đủ. Hoàng Lực thuộc loại cây dây cứng, những dây nhỏ có gai, lá cũng có gai, rất dễ trồng, có thể trồng làm hàng rào. Khi dùng, hái lá rửa sạch, giã vắt lấy nước cho bệnh nhân uống, còn bã thì đắp ra ngoài cổ, lấy khăn buộc lỏng cho khỏi rơi. Chỉ uống và buộc một ngày là khỏi. Nếu đau kịch lắm cũng chỉ uống vài ba lần, buộc lá tới hai ngày là khỏi hẳn. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IX: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990