Logo Website

ĐIỀU TRỊ ĐAU BỤNG GIUN

30/03/2021

ĐIỀU 171. ĐIỀU TRỊ ĐAU BỤNG GIUN

Đau bụng giun với đau bụng do thực tính có nhiều đặc điểm khác nhau, nên lâm sàng cần phải nhận xét mới khỏi nhầm lẫn. 

Đau bụng giun lúc đau ở chỗ này, lúc đau ở chỗ khác, lúc đau lúc không, lúc đương đau, ấn tay vào chỗ đau thì chỗ đau lại chuyển sang nơi khác. Còn đau do thực tích thì chuyên đau một chỗ, ấn tay vào chỗ đau lại càng đau. Ngoài ra người bị bệnh giun, ở mặt thường có những vệt đốm trắng, phía trong môi dưới thường có những nốt nhỏ sắc trắng, hoặc trắng nhợt. Hai hiện tượng đó cũng có thể dùng làm một khâu để phân biệt. 

Chữa bệnh giun, dùng Sử quân tử ít khi ỉa ra giun được, tất phải phối hợp với Phỉ tử, Tân lang mới có tác dụng. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IX: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990