Logo Website

KINH NGHIỆM CHỮA CHỨNG ĐAU RĂNG

19/03/2021

ĐIỀU 157. CHỨNG ĐAU RĂNG 

Tục ngữ có câu: "Thứ nhất đau mát, thứ nhì giắt răng" tuy chia là thứ nhất, thứ nhì nhưng thực tế thì cả hai bệnh đều khổ, nếu ta có thể đem mà cân được, thì chưa chắc thứ nào đã hơn thứ nào. 

Về đau mắt, Đông y có khá nhiều sách chuyên môn nói về bệnh đó, như Ngân hải tinh vi, Thẩm thị giao hàm v.v... Còn về răng thì sách chuyên môn rất ít, phần nhiều chỉ nói chung vào môn tạp bệnh. Vì vậy nên muốn tìm một bài thuốc đặc sắc về bệnh răng cũng hiếm. 

Mới đây xem Trung y tạp chí của tỉnh Giang tô, xuất bản năm 1959, có đăng một bài thuốc chữa răng của Tiêu Ngâm Thu, tên là Tác nhĩ dan - ý nghĩa của Tắc nhĩ đan tức là dùng thuốc nút vào lỗ tai để chữa chứng đau răng. Theo lời Tiêu Ngâm Thu thì phần nhiều chỉ nút vào tai từ 5 - 10 phút là răng khỏi đau. Kết quả tới 95%. Tôi tuy chưa kinh nghiệm, nhưng nhận thấy dược vị và cách chế tạo bài thuốc rất có ý nghĩa. Nên ghi ra đây để bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. 

Bài thuốc: 

Tế tân 1đ.c Phác tiêu 1đ.c Hùng hoàng 1,5đ.c Tạo giác 2đ.c Băng phiến 0,5đ.c 

Cách chế:

Trước tiên đem Tế tân, Tạo giác (bỏ hột) sao giòn, tán bột, rây kỹ. Rồi đem 3 vị Phác tiêu, Hùng hoàng, Băng phiến cùng tán bột, tán xong trộn lẫn với bột của 2 vị kia, đem rây lại một lượt nữa, để vào lọ, nút kỹ, để dành dùng dần. 

Khi gặp chứng đau răng, dùng một củ tỏi bằng đầu ngón tay trỏ, giã nát nhuyễn, trộn với 0,5đ.c thuốc bột, luyện cho dẻo, nặn dài như con nhộng, bọc một lượt bông thật mỏng ra ngoài, nút vào lỗ tai bên có răng đau. Nếu đau cả hai bên thì nút cả hai tai. Nếu đau vừa, thì chỉ nút một lần lâu 5 - 1 0 phút sẽ khỏi. Nên nhớ: chi được nút đến 10 - 15 phút là phải bỏ ra, không được để lâu, sẽ ảnh hưởng đến tai. Nếu răng chưa khỏi hẳn, cách chừng 4, 5 giờ sau lại nút thêm lần nữa. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IX: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990