Logo Website

Đông y

Giao tiếp có hiệu quả; chẩn đoán, dự phòng, điều trị và duy trì sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục.

Thiên Can và Địa chi trong Đông y

24/12/2020
Thiên can là một quy luật tương ứng giữa sự vận động của vũ trụ và biến đổi sinh học trong cơ thể con người. Địa chi là một quy luật tương ứng giữa...

Học thuyết Ngũ hành: Khái niệm cơ bản và Vận dụng lâm sàng

23/12/2020
Thời cổ, triết học cho rằng Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy là vật chất cơ bản cấu thành vũ trụ, chúng có những đặc tính nhất định. Trong vũ trụ có...

Học thuyết âm dương: Khái niệm cơ bản và Vận dụng lâm sàng

22/12/2020
Học thuyết Âm Dương đề cập đến quan hệ mâu thuẫn của các hiện tượng sinh lý, bệnh lý trong cơ thể con người, giải thích nguyên tắc chữa bệnh và...

VŨ TRỤ QUAN VÀ CÁC THUYẾT CƠ BẢN CỦA ĐÔNG Y

18/12/2020
Vũ trụ quan Phương Đông là phương pháp quan sát vạn vật trong sự biến đổi của không gian (vũ) và biến đổi của thời gian (trụ). Khi quan sát theo...