Logo Website

BÀN VỀ NHÂN TỐ GÂY BỆNH

21/12/2020

ĐIỀU 53. BÀN VỀ NHÂN TỐ GÂY BỆNH 

Hạ Tống Điền nói: "Người ta phú bẩm không giống nhau nên bị bệnh cũng không giống nhau. Hạng người chỉ chuyên lo nghĩ về mình, thì Tâm Can ít khi bị bệnh. Hạng người hàng lo nghĩ về đại thể thì Tâm Can bệnh thường nhiều. Hạng người "vô tình" thì Tỳ Phế ít khi bị bệnh. Hạng người hay "chung tình" thì Tỳ Phế bệnh thường nhiều. Hạng người chìm nổi tùy thời, Can Thận ít khi bị bệnh. Hạng người gìn giữ chi tiết, thì Can Thận bệnh thường nhiều v.v..." Tuy là nói về y, mà thật cũng là một câu nói của con người rất từng trải... 

Nguồn trích: CHƯƠNG IV: ÔN BỆNH VÀ TẠP BỆNH-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990