Logo Website

PHÉP CHẨN MẠCH Ở TÂY TẠNG

29/12/2020

ĐIỀU 64. PHÉP CHẨN MẠCH Ở TÂY TẠNG 

Trong sách Vệ tàng đồ chí của Lỗ Hoa Chúc có chép: các y giả ở Tây Tạng đều gọi là "ách mộc khí". Khi chẩn mạch, dùng tay trái chẩn tay phải của bệnh nhân, tay phải chẩn tay trái của bệnh nhân cả hai tay đều chẩn. Tôi thường đọc một quyển sách thuốc của họ, trong đó có đoạn nói về phương pháp "hai tay cùng chẩn", đại khái nói: "Hai tay đều chẩn mà luồng mạch của bệnh nhân ứng lên tay của y giả không đều nhau, sẽ là chứng triệu chết"... Đó là một điều mà trong các mạch thư của Đông y từ xưa chưa nói đến. 

Nguồn trích: CHƯƠNG V: CHẨN ĐOÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990