Logo Website

BƯỚC ĐẦU HỌC CHẨN ĐOÁN

28/12/2020

ĐIỀU 62. BƯỚC ĐẦU HỌC CHẨN ĐOÁN 

Khi mới bất đầu học chẩn mạch, trong trí mình nhận định là Huyền thì nó sẽ là Huyền; hoặc lại nhận định là Khẩn thì nó cũng là Khẩn... Các mạch Phù, Trầm, Tiểu, Đại, Hoạt, Sác, v.v... cũng đều có một hiện tượng như vậy. Cũng như khi ta nghe con chim ca ca nó kêu, trong trí ta nhận là "bát tép kho cà", thì nó hoàn toàn là "bắt tép kho cà".. Nếu là người biết chữ Hán mà tưởng tượng nó là "hành bất đắc dã kha kha...”, đều là do sự dự định của tâm trí mình mà diễn biến ra cả. Vương Thúc Hòa nói: "Trong tâm dễ rõ ràng, dưới tay khó phân tích...". Vậy chỉ có một cách là khi đặt tay lên tay bệnh nhân, trong bụng phải hoàn toàn không nghĩ ngợi; dồn hết cả tinh thần vào 3 đầu ngón tay... Họa chăng mới nhận dược chính xác. 

Nguồn trích: CHƯƠNG V: CHẨN ĐOÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990