Logo Website

BÀN VỀ PHỤ KHOA

20/12/2020

ĐIỀU 51. BÀN VỀ PHỤ KHOA 

Các sách Phụ khoa, về môn Điều kinh, phần nhiều chép: "Kinh thấy trước kỳ là huyết nhiệt, thấy sau kỳ là huyết hàn"... Nhưng có nhiều người tháng này thấy trước, tháng sau thấy sau, chẳng lẽ tháng trước thì nhiệt, đến tháng sau lại hàn hay sao? Theo tôi thì khí là mẹ của huyết, vì khí loạn nên kinh kỳ cũng loạn, cho nên về phương pháp điều kinh, chủ yếu là phải lý khí trước. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IV: ÔN BỆNH VÀ TẠP BỆNH-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990