Logo Website

CHỮA LOẠI BỆNH "GIẢ TƯỢNG"

27/12/2020

ĐIỀU 60. CHỮA LOẠI BỆNH "GIẢ TƯỢNG" 

Khi lâm sàng, gặp phải những "giả chứng" mà tìm ra được cái "chân" của nó để điều trị cho đúng đích thật là khó. Đọc hai y án của Lý Sĩ Tài dưới đây, có thể rút ra kinh nghiệm bổ ích: 

1. Hàn Mẫu Viễn bị thương hàn đã 8,9 ngày, mắt không trông được, miệng không nói được, thân thể không cử động được, tay chân đều giá lạnh, 6 bộ mạch đều như không có; thầy thuốc ấn tay vào bụng, bệnh nhân vội lấy tay gạt ra, chau mày lại như có vẻ đau đớn; án tới mạch Phu dương thời Đại và có lực. Bấy giờ mới biết là trong bụng có phân rắn. Liền cho uống thuốc hạ, đại tiện ra được mấy cục phân rắn hơn phân dê... Tức thời miệng nói được và thân thể lại cử động, rồi khỏi. 

Trên đây là bệnh chân thực giả hư. 

2. Ngô Văn Tài, bị thương hàn, trằn trọc rối loạn, mê man không biết gì, thỉnh thoảng đòi uống nước lạnh, tay chân vật vã luôn, không sao chẩn được mạch, phải bảo người nhà giữ chặt cả hai tay mới chẩn được. Mạch tượng "hồng, đại vô luân", án nặng xuống chỉ còn như sợi tơ. Liền dùng bài Lý trung thang gia Sâm, Phụ đun được thuốc, rót ra chén, ngâm vào nước lạnh cho thật nguội rồi mới cho uống. Chỉ chừng hơn một giờ sau, bao các chứng vật vã rối loạn đều yên, rồi khỏi. 

Trên đây là loại bệnh chân hư giả thực. 

Gặp những chứng hậu như trên, nếu thầy thuốc không chịu nhận xét cho tinh, thì rất dễ nhầm, mà giết người cũng rất dễ. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IV: ÔN BỆNH VÀ TẠP BỆNH-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990