Logo Website

KHÁI NIỆM VỀ PHÙ DƯƠNG

05/12/2020

ĐIỀU 34. KHÁI NIỆM VỀ PHÙ DƯƠNG (GIÚP PHẦN DƯƠNG) 

Con người lấy dương khí làm chủ (tức là thứ khí "xung hòa" của Vị) dùng thuốc cần phải "phù dương” làm đầu. Như Thượng tiêu bị vít lấp, dương khí không giáng xuống được cần phải nới rộng; dương khí ở Trung tiêu không thăng lên được, cần phải ôn bổ; dương khí ở Hạ tiêu không thu tàng được, cần phải nạp khí về Thận. 

Nguồn trích: CHƯƠNG II: LÝ LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990