Logo Website

KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ CỦA NGU THIÊN DÂN

25/02/2021

ĐIỀU 135. KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ CỦA NGU THIÊN DÂN 

Ngu Thiên Dân chữa một phụ nữ ngoài 50 tuổi, bị bệnh đau ở bụng dưới, đã hơn 2 tháng Một lương y cho là đau vì "huyết chết", dùng bài Tứ vật gia Đào nhân để điều trị, không khỏi. Lại dùng các vị như Ngũ linh chi, Diên hồ sách, Nhũ hương, Một dược, Tam lăng, Nga truật, v.v... luyện làm hoàn cho uống, cũng không khỏi. Bấy giờ mới mời Ngu đến chữa. Ngu chẩn mạch: 6 bộ đều Trầm Phục, riêng hai bộ Xích như tuyệt không thấy gì. Ngu nói: "Đây chỉ là do có kết phân tại hạ tiêu không bài tiết ra được mà sinh đau, chứ không phải huyết chết. Liên dùng rơm nếp đốt ra tro, hòa nước lọc trong cho uống một bát, cách chừng 30 phút, cho uống tiếp 100 viên Chỉ truật hoàn, tức thời ỉa ra một bãi toàn phân kết rắn, lổn nhổn như phân dê. Chứng đau bụng khỏi liền. Tiếp đó cho uống thêm mấy thang sinh huyết nhuận trường, khôi phục sức khỏe như cũ. 

Tôi xét: theo trong mạch quyết thì mạch Trầm Thực chủ về có phân kết rắn tại hạ tiêu. Giờ mạch của người này 2 Xích bộ như tuyệt không thấy gì, mà Ngu cũng đoán là có phân kết rắn tại hạ tiêu, thật là một nhận định khôn khéo: càng chứng tỏ là đọc sách cổ cần phải linh hoạt, chứ không phải chỉ cứ nhắm mắt tin vào câu trong sách mà có thể được. Còn như nếu có huyết chết thì mạch tất phải sác, không thấy mạch sác mà cho uống hạ huyết, phá huyết... như lương y trước, không sinh ra biến chứng cũng là may. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990