Logo Website

BÀN VỀ PHÉP HÃN

20/01/2021

ĐIỀU 96. BÀN VỀ PHÉP HÃN 

Về phương pháp phát hãn, phần nhiều chỉ biết lấy những vị như: Tử tô, Hương nhu, Kinh giới, Ma hoàng, Sài hồ, Thông bạch, Bạc hà... và các bài như Ma hoàng, Quế chi, Sâm tô, Bại độc v.v... để phát hãn. Thực ra phương pháp có rất nhiều và ý nghĩa rất rộng. 

Cụ thể có những phép như sau: 

1. Tân Ôn phát hãn pháp

2. Tân lương phát hãn pháp.

3. Ích khí phát hãn pháp

4. Dưỡng huyết phát hãn pháp

5. Tư âm phát hãn pháp 

6. Trợ dương phát hãn pháp

7. Lý khí phát hãn pháp

8. Hòa trung phát hãn pháp

9. Tuyên thượng phát hãn pháp

10. Ôn hạ phát hãn pháp 

11. Hóa ẩm phát hãn pháp

12. Quyên đờm phát hãn pháp 

Phép phát hãn rộng rãi như vậy, các phép hòa giải, phép công hạ, phép ôn lý, phép khu hàn v.v... cũng đều như vậy. Cho nên khi dùng đến một phép nào, nên biện chứng cho tinh, luận trị cho đúng, điều khiển dược vật cho thích hợp, không chút sơ hở, mới mong thành công. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990