Logo Website

CÔNG VÀ TỘI CỦA TỲ VỊ

18/01/2021

ĐIỀU 94. CÔNG VÀ TỘI CỦA TỲ VỊ 

Mạnh tử đời xưa phê phán sự nghiệp của đời Ngũ Bá, cho rằng: "Ngũ Bá giả công chi chủ, tội chi khôi dã" (năm đời Bá công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu..."). Tôi thường nghĩ hai nội tạng Tỳ Vị ở trong con người cũng nên dùng câu của Mạnh tử để phê phán. Thật vậy, con người sở dĩ sống được, một phần lớn là phải nhờ chất dinh dưỡng của thủy cốc; mà đào tạo nên chất dinh dưỡng, đó là công năng của Tỳ Vị. Vì thế nên người xưa mới cho là nguồn gốc của Hậu thiên. Nhưng tính chất của hai chú Hậu thiên đó lại rất là éo le chú thời ưa táo ghét thấp, chú thì ưa thấp ghét táo. Cách uống ăn cư xử của con người lỡ vô ý một chút là sinh bệnh ngay... Nhẹ thời hao của tốn công, nặng thì thiệt đời mất mạng... Công ở đó mà tội cũng ở đó.. Lý Đông Viên chủ trương điều bổ Tỳ Vị, thật là xác đáng. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990