Logo Website

DO “THIÊN” VỀ MỘT BỆNH MÀ BỊ BỆNH

20/02/2021

ĐIỀU 130. DO “THIÊN” VỀ MỘT BỆNH MÀ BỊ BỆNH 

Do "thiên” (nghiêng) về một bên mà bị bệnh, thuộc về thực chứng của loại ngoại cảm. Dù có chứng trạng hư, cũng phải chừa cái "thực" trước. Do nhân sự mà bị bệnh, thuộc về hư chứng của loại nội thương. Dù có chứng trạng thực, cũng phải nghĩ tới hư trước. Nói như vậy, cũng chỉ là nêu một khái niệm chính, còn khi lâm sàng cần phải linh hoạt biến thông, không thể cố chấp được. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990