Logo Website

KHÁI NIỆM VỀ HUYẾT

13/01/2021

ĐIỀU 88. KHÁI NIỆM VỀ HUYẾT 

Con người lấy huyết làm chủ. Vị là nguồn sinh ra huyết, Dương khí không đủ, hãm vào âm phận, thì huyết không sinh trưởng, do đó khí đều hóa thành hỏa. Nếu dương khí thăng lên, thì huyết sẽ chia rải khắp trên dưới, khí không ngưng trệ, còn đau ốm gì nữa. Tóm lại, ở con người chỉ có 2 khí âm dương, dương khí phát triển, âm khí sẽ đều hóa thành huyết; dương khí không đủ, âm khí đều hóa thành hỏa. Do đó, phương pháp trị liệu của Đông Viên, lấy “bổ trung ích khí” làm chủ  chốt. Nhưng đối với những người Thận kém, lại phải hướng về đường lối khác, y giả không nên cố chấp. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990