Logo Website

KHÁI NIỆM VỀ KHÍ

12/01/2021

ĐIỀU 87. KHÁI NIỆM VỀ KHÍ 

Thanh khí ở bộ phận dưới, có tác dụng giúp được Hỏa của Mệnh môn. Nếu âm khí tuyệt, trọc khí dồn lên trên, thì đầy nghẽn lên Phế khí, Phế khí không phát huy được chức năng hạ giáng, thì đại tiện bế tắc. Tâm Phế là dương, dương có âm cho nên đi lên tới cùng thì quay trở xuống. Can Thận là âm, trong âm có dương, cho nên đi xuống tới cùng thì đi trở lên. "Trung khí" nói lên Phế thì là khí, do Phế quay trở xuống thì là huyết. Nhờ có sự thăng giáng của Vị khí, mà khí huyết sản sinh không ngừng. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990