Logo Website

KHÁI NIỆM VỀ TÂM THẬN

15/01/2021

ĐIỀU 90. KHÁI NIỆM VỀ TÂM THẬN

Tâm Thận cùng giao với nhau, đều nhờ giáng. Tâm khí sở dĩ giáng xuống là do ở Thận khí thăng lên; Thận khí sở dĩ thăng lên, lại là do Tâm khí giáng xuống. Thận thuộc Thủy, tính chất của Thủy là nhuận hạ. Vậy làm sao mà lại thăng lên? Do trong Thủy có chân dương, cho nên Thủy cũng theo dương mà thăng lên tới Tâm sẽ sinh ra Hỏa ở trong Tâm; Tâm thuộc Hỏa, tính của Hỏa bốc lên, vậy làm sao mà lại giáng xuống? Do trong Hỏa có chân âm, cho nên Hỏa cũng theo âm mà giáng tới Thận, sẽ sinh ra Thủy ở trong Thận. Thăng với giáng là do Thủy Hỏa. Chân âm chân dương tức là chân khí ở trong Tâm Thận. Cho nên Hậu thiên của Thận, tức là Tiên thiên của Tâm; Hậu thiên của Tâm tức là Tiên thiên của Thận. Muốn bổ Tâm, cần phải thực Thận, để cho Thận có thể thăng; muốn bổ Thận trước phải ninh Tâm, để cho Tâm có thể giáng. Trong bài Lục vị hoàn có Đan bì, Phục linh, chính là để ninh Tâm, mà Địa hoàng, Sơn dược, tức là để thực Thận, đó là phương pháp làm cho Tâm và Thận cùng giao nhau. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990