Logo Website

KHÁI NIỆM VỀ TIÊN THIÊN, HẬU THIÊN

16/01/2021

ĐIỀU 91. KHÁI NIỆM VỀ TIÊN THIÊN, HẬU THIÊN 

Phàm chữa bệnh không ngoài Tiên thiên, Hậu thiên tức là lấy Tỳ Thận làm chủ. Nhưng Hậu thiên Tỳ Vị trong đó có âm dương khác nhau, điểm đó cần phải nhận rõ; Tiên thiên Thận mệnh trong đó có Thủy Hỏa khác nhau, điểm đó cũng phải xem tường. Bởi Thận Thủy suy thời sinh Hỏa, do đó Tỳ Vị cũng bị khô khan; Thận Hỏa suy thì sinh hàn, do đó Tỳ Vị cũng thành ẩm ướt. Vậy không thể lấy "bổ Hậu thiên cần phải ôn táo, bổ Tiên thiên cần phải tư nhuận" làm nguyên tắc nhất định. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990