Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Grammatophyllum Blume 1825

11/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Goodyera R. Br. 1813

10/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt nam có 9 loài.

Chi Geodorum G. Jacks 1811

10/03/2020
Trên thế giới có 10 loài, Việt nam có 6 loài.

Chi Gastrodia R. Br. 1810

09/03/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Gastrochilus D. Don 1825

08/03/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 11 loài.

Chi Galeola Lour. 1790

07/03/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Flickingeria A.D. Hawkes 1961

06/03/2020
Trên thế giới có khoảng 70 loài, ở Việt Nam có 12 loài.

Chi Eulophia R. Brown & Lindley 1823

05/03/2020
Trên thế giới có 250 loài, ở Việt Nam có 11 loài.

Chi Esmeralda H. G. Reichenbach 1862

04/03/2020
Chi lan này có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Erythrorchis Blume 1837

03/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, ở Việt Nam có 2 loài.

Chi Erythrodes Blume 1825

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, ở Việt nam có 2 loài.

Chi Eriodes Rolfe 1915

03/03/2020
Chi lan này chỉ có 1 loài duy nhất mọc tại Việt Nam và các nước: Ấn Độ, Butan, Malaysia và Thái Lan.

Chi Eria Lindley 1825

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 370 loài, Việt Nam có 53 loài.

Chi Epipogium J.F. Gmel. 1792

03/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Epipactis Sw. 1757

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt nam có 2 loài.

Chi Epigeneium Gagnep 1932

02/03/2020
Trên thế giới có 35 loài, ở Việt Nam có 5 loài.

Chi Eparmatostigma Garay 1972

01/03/2020
Trên thế giới có 1 loài, ở Việt Nam có 1 loài.

Chi Drymoda Lindl. 1838

29/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Doritis Lindley 1833

28/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài, Việt nam cũng có loài này.

Chi Dipodium R. Brown 1810

28/02/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 1 loài.