Logo Website

NGŨ HÀNH SINH KHẮC

17/01/2021

ĐIỀU 93. NGŨ HÀNH SINH KHẮC 

Ngũ hành không khắc thì không sinh, ở 5 Tạng của con người cũng vậy. Y giả phần nhiều chỉ biết cái hành khắc minh là tặc tà, nhưng không biết chính cái hành khắc mình đó lại là chồng mình. Bởi đàn bà không có chồng thì không sinh, năm Tạng không có khắc thì cũng không có sinh. Thí dụ: Thủy sinh được Mộc, mà Mộc đó không sinh (mộc) ra tại sông bể hổ ao, lại sinh ra ở Thổ... Như vậy là do Thổ khác Thủy mà sinh. Nội kinh nói: "Cang tắc hại, thừa nãi chế, chế tắc hóa sinh" Người có chí về Đông y, nên hiểu sâu lẽ đó. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990