Logo Website

NHẬN THỨC VỀ NHIỆT BỆNH

12/12/2020

ĐIỀU 46. NHẬN THỨC VỀ NHIỆT BỆNH 

Nhiệt bệnh là một loại bệnh do "thời bệnh” mà sinh ra nên người xưa mới đặt tên, dựa theo thời lệnh. Xin lấy 2 bệnh Thương hàn và Thử ôn làm thí dụ: 

Đông khí thông vào Thận, nên Thương hàn là bệnh ở Thận, Hạ khí thông vào Tâm, nên Thử ôn là bệnh ở Tâm. Bệnh nhiệt khi mới bắt đầu, chỉ trị Phủ, không trị Tạng, Phủ của Thận là Bằng quang, tức là Túc Thái dương; Phủ của Tâm là Tiểu trường, tức là Thủ Thái dương. Cho nên cũng cùng là bệnh phát triển, bệnh Thương hàn ở mùa Đông, lấy phép hãn, giải cơ làm chủ; bệnh Thử ôn ở mùa Hạ lấy lợi tiểu tiện làm chủ; tà ở kinh Túc Thái dương giải do đường cơ biểu; tà ở kinh Thủ Thái dương giải do đường tiểu tiện. Do đó, bệnh Thử ôn, dù không có mồ hôi, cũng dùng vị Hương nhu; sau khi đã có mồ hôi, nên chú ý tới lợi tiểu tiện. Thuốc đặc hiệu của bệnh Thương hàn là Ma, Quế và Thanh long; thuốc đặc hiệu của bệnh Thử ôn là Lục nhất tán, và Cam lộ tiêu độc đan v.v... Hai bệnh khác nhau, nên dùng thuốc cũng hoàn toàn khác nhau. Do cái hiệu năng của các bài thuốc khác nhau, suy nguyên tới nguồn gốc của nó, cũng đủ thấy bệnh Thương hàn với bệnh Thử ôn thuộc về Túc kinh và Thủ kinh khác nhau. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IV: ÔN BỆNH VÀ TẠP BỆNH-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990