Logo Website

NHẬN THỨC VỀ THIẾT CHẨN

01/01/2021

ĐIỀU 70. NHẬN THỨC VỀ THIẾT CHẨN 

Về Thiết chẩn, ở ta từ xưa đến nay, vẫn theo phương pháp chia 3 bộ Thốn Quan, xích phối hợp với các tạng phủ. Trong Mạch học thần chương của cụ Hải Thượng cũng dập theo các thuyết của Phùng Thị và Cảnh Nhạc, không hề thay đổi. Theo ý tôi, thì có khi nên phân, cũng có khi không cần phải phân. Như Thiên Ngọc khu chân tàng luận trong Tố Vấn viết: "Xuân mạch như Huyền, Hạ mạch như Câu... Thương hàn luận viết: "Bệnh ở Thái dương mạch Phù; bệnh ở Thiếu âm mạch Vi Tế...” Như vậy là không cần phân Tạng Phủ. Lại như thiên Đại kỳ trong Tố Vấn viết: "Thận mạch Đại, Trầm, Cấp.... là bệnh Sán; Can mạch Tiểu và Hoãn là trường tích", và: "Can, Thận đều Trầm là Thạch thủy, đều Phù là Phong thủy" v.v....đó lại là những trường hợp cần phải phân Tạng Phủ. Vậy đối với phân Tạng Phủ hay không phân Tạng Phủ, ta cần phải linh hoạt vấn đề sử dụng, không nên quá câu nệ máy móc. 

Nguồn trích: CHƯƠNG V: CHẨN ĐOÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990