Logo Website

PHÂN TÍCH MẠCH CỦA UÔNG THẠCH SƠN

31/12/2020

ĐIỀU 68. PHÂN TÍCH MẠCH CỦA UÔNG THẠCH SƠN 

Trong y án của Uông Thạch Sơn có chép một án như sau: "Vương nghi nhân sau khi đẻ, tắm gội, phát sốt nóng nôn mửa, nói nhảm như cuồng, uống ăn giảm ít. Vì thể chất to béo không chịu uống thuốc bổ, Các lương y cho uống loại thuốc thanh lương, bệnh càng nặng thêm. Uông chẩn mạch: 6 bộ đều Phù, Đại, Hồng, Sác... Uông nói: sau khi đẻ, khí huyết hao tổn mất nhiều, cô dương phù ra bên ngoài, trong "chân hàn" mà ngoài biểu hiện giả "nhiệt", cần phải đại bổ khí huyết mới được. Liền dùng Bát chân thang gia Bào khương 8 phân cho uống. Sốt nóng bớt được quá nửa. Bệnh nhân tự cho mình không nên dùng Sâm Kỳ, mặc dù bệnh thế đã giảm, cũng không chịu uống tới thang thứ 2. Qua một ngày lại bốc lên sốt nóng như lửa. Uông Thạch Sơn lại cho uống bài trước, ngầm cho thêm Sâm Kỳ và Bào khương, uống luôn 3 thang, các chứng hậu đều khỏi hẳn. Xem bệnh tình và mạch tượng trong y án trên không có một điểm gì là có thể dùng thuốc ôn bổ, thì các y giả cho uống thanh lương tưởng cũng không lấy gì làm quá đáng. Nhưng đến khi uống thuốc thanh lương mà bệnh lại nặng thêm, bấy giờ mới biết là nên dùng ôn bổ. Nhưng nếu không tinh thông như Thạch Sơn thì cũng chưa chắc đã dám dùng ôn bổ. Có một điều là: mạch tuy Phù, Đại, Hồng, Sác, mà trọng án tất phải vô lực, như luận án của Diệp Tư Lan ở trên, điểm này có lẽ trong án của Uông tiên sinh nói còn sót. 

Nguồn trích: CHƯƠNG V: CHẨN ĐOÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990