Logo Website

SỞ TRƯỜNG CỦA CÁC DANH Y

09/02/2021

ĐIỀU 118. SỞ TRƯỜNG CỦA CÁC DANH Y 

Các danh y đời xưa, có người vì quá thiên mà nổi tiếng. Như trong Chiết giang thông chí chép: "Nghiêm Quan, người quận Nhân Hòa, làm thuốc không bó buộc theo cổ phương, lại là người có đởm lược (táo tợn không rụt rè). Thường dùng nước gừng tẩm Phụ tử, nên chữa bệnh thu được công hiệu lạ lùng. Do đó, người đời gọi ông ta là Nghiêm Phụ Tử". 

- Trong Thảng Hồ Tiều thư chép: "Gần nay có một y giả họ Trần, không cứ bệnh gì cũng dùng thạch cao. Nên người đời gọi là Tràn Thạch Cao”. 

- Trong Cối kê chuyện chí cũng chép: "Trương Giới Tân hiệu là Cảnh Nhạc, năm 13 tuổi, theo cha đến Kinh Sư, học thuốc ở Kim Anh; lúc nhàn lại nghiên cứu kinh sử. Nghề thuốc bắt chước Đông Viên, Lập Trai, ưu dùng Thục địa hoàng, nên người ta gọi là Trương Thục Địa. 

- Lại ở trong Y thuyết cũng có câu: 

Tàng Dụng hòm đun ba khối lửa 

Lưu Dân tháp chứa một hồ băng. 

Hai nhà lang trên này chắc cũng sở trường về Phụ tử, Thạch cao, nên mới có câu ca ngợi như vậy. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990