Logo Website

TÍNH TRỌNG YẾU CỦA THẦN

11/01/2021

ĐIỀU 86. TÍNH TRỌNG YẾU CỦA THẦN 

Con người sống hay chết là dựa vào Thần. Thần ngụ tại Tâm. Tâm là hỏa, cho nên hỏa chính là gốc của sinh mạng con người. Mậu Quí hóa hỏa. Mậu là Thổ? Quý lả Thủy. Thủy thuộc Tiên thiên, Hỏa thuộc Hậu thiên. Hai "Thiên” đó là cái gốc "hóa Hỏa", con người nhờ đó mới sống được. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990