Logo Website

TRỊ PHÁP TRONG NỘI KINH

19/02/2021

ĐIỀU 129. TRỊ PHÁP TRONG NỘI KINH 

Nội kinh chữa bệnh Thương hàn, chỉ có 2 phương pháp là hãn với hạ. Nói: "Tà chưa vào tới Phủ, chỉ có một cách hãn mà thôi. Khi đã vào tới Phủ, chỉ có một cách hạ mà thôi”. Lại nói: "Phát biểu không tránh vị nhiệt, công lý không tránh vị hàn...” Trị pháp thật là giản yếu rành mạch. Tôi nghĩ: phát biểu không riêng một phép hãn, phàm phát chẩn, phát ban, phát phối (phối: những nốt mụn nhỏ và trắng, mọc rải khắp mình như thủy đậu ôn bệnh thời kỳ cuối hay có chứng trạng này), phát đậu v.v... đều là làm cho bệnh tà đạt ra ngoài biểu, tức cũng là phát biểu. Công lý cũng không phải chỉ riêng có một phép hạ. Phàm các phép đạo đờm, quyên ẩm, tiêu thực, khí tích, thông ứ, sát trùng, lợi tiểu tiện, trục bại tinh v.v... đều là làm cho từ lý dồn ra ngoài, tức cũng là công lý. Tóm lại, phát biểu là ngoại giải, công lý cũng là ngoại giải. Chủ yếu là làm cho tà có đường ra mà thôi. Dù cho có trường hợp người hư chứng thực, chẳng qua chỉ phụ thêm phương pháp "phù chính thác tà", mà mục đích thì vẫn lấy khu tà làm chủ. "Tà" sớm lui được từng nào, tức là "chính” chóng yên được phần nấy... Yếu quyết của phương pháp chữa ngoại cảm không ngoài mấy điểm đó. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990