Logo Website

TRÌNH BỆNH SAU CA TRỰC ĐÊM

13/12/2020

Thường là do BS trưởng tua trực trình, nhưng đôi khi lại giao phần này cho SV YK. Lối trình bệnh này chủ yếu là chuyển giao thông tin, và thường chỉ đọc từ giấy hơn là lối trình bệnh thông thường. 

Nhưng đôi lúc cũng là cơ hội cho tranh luận. Trong phiên trực quá nhiều bận rộn, nhiều bệnh mới vào, tập trung nhiều hơn cho các ca sinh tử, thì các chẩn đoán và xử trí ban đầu có thể không đúng, do đó việc rà soát lại là điều đương nhiên. 

Trước khi vào giao ban, người SV cần phải đi tua nhìn qua người bệnh, thu thập các xét nghiệm mới nhất vừa gởi đến từ phòng lab để bổ sung vào bản báo cáo. Khi có một diễn biến mới, nên đưa vào ngay từ đầu để mọi người chú ý hơn. Thí dụ: 

“Chẩn đoán đêm qua là suy tim ứ máu, nhưng sáng nay em nghĩ đến trường hợp thuyên tắc phổi vì khởi phát khó thở cấp tính, lại không có tiền sử lên ký, phù chân không đồng đều 2 bên. X-quang phổi nhận được sáng nay trong, không có dấu sung huyết, nhưng độ bảo hòa oxy máu vẫn thấp. Hơn nữa sáng nay em hỏi người bệnh trước đây có đi đâu không thì ông ta nói vừa bay từ Mỹ về.” 

Thí dụ trên cho thấy tầm quan trọng của thăm khám lại. Ngay dù không thay đổi chẩn đoán, sự cập nhật thông tin là cơ hội thảo luận cho các diễn tiến mới cho toàn đội. 

Nguồn: KỸ NĂNG TRÌNH BỆNH cho sinh viên y khoaNgười dịch: Nguyễn Đình Vân VietMD Publishing, 2020