Logo Website

TUỆ NĂNG TRỊ BỆNH

13/02/2021

ĐIỀU 123. TUỆ NĂNG TRỊ BỆNH 

Sư Tuệ Năng ở chùa Chân Không chữa bệnh đau tim cho Quảng Tử Nguyên, bảo phải ở riêng một nơi, bài trừ hết mọi việc nghĩ ngợi... Tử Nguyên nghe lời, chỉ tĩnh tọa chừng hơn một tháng, các chứng đau đều khỏi hẳn. Tương truyền Sư Năng chữa được hết thảy các chứng hư tổn thổ huyết, và Can huyết lao v.v... Thực ra thì Tuệ Năng chưa từng đọc qua Thần nông bản thảo, Hoàng đế nội kinh. Chủ yếu chỉ khuyên bệnh nhân uống ăn, thức, ngủ đều có chừng mực, trong tâm trí quên hết mọi sự nghĩ ngợi tình dục... chỉ thế thôi, mà bệnh nhân khỏi tới 8,9 phần mười. Xem vậy ta nhận thấy bài thuốc vệ sinh trừ bệnh, không gì bằng "di dưỡng tính chân, điều hòa ẩm thực". Còn dùng dược liệu chỉ là phương pháp thứ hai thôi. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990