Logo Website

VAI TRÒ CỦA THỔ

16/01/2021

ĐIỀU 92. VAI TRÒ CỦA THỔ 

Muôn vật phò dương để sinh hóa, do Thổ để phát triển. Thổ không có dương thì không chế được Thủy; Thủy không có gì sinh hóa thì trở lại vũ Thổ, Thổ cứu mình không xong còn hơi sức đâu mà sinh được Kim nữa. Kim với Thủy hàn thì cứng rắn mà không thể sinh hóa được, tuy có chút Hỏa lập lòe cũng không đủ sáng, còn khả năng đâu mà làm cho Kim Thủy khỏi hàn? Cần phải dùng chất thuốc ôn hòa để chữa. Khí dương nói trên đây tức là khí dương ở Vị quản. Dùng thuốc cứu chữa, gián hoặc có trường hợp không khỏi, nhưng chưa từng không cứu chữa mà khỏi được bao giờ. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990